آخ جون زنگ ورزش

سلام

روز شنبه دوباره با دایی جون و صالح رفتیم فوتبال بازی کردیم و حسابی خوش گذشت. دایی جون متشکریمولی شنبه مهدی باهامون نیومد چون حسابی سرماخورده و بی حال بودMorning Coffeeموند تو خونه تا استراحت کنه شاید بهتر بشه

داداش مهدی هنوز سرما خورده و مریض احوال استو  مامان می گفت:شب  تا صبح تب داشته و هذیون گفته(شنبه گذشته)  مثلاً می گفته: یکی داره تو گوشم پچ پج میکنهSmileyیکی داره استخون فکّم رو می فشارهSmileyیکی داره دستامو می فشارهو خلاصه که توّهم زده بوده که انگار اثرات دارویی هم که خورده بود دیدن کابوس بوده

بالاخره امتحانات ترم اولمون هم با امتحان فردا(جغرافی) به پایان می رسهو از هفته آینده مثل آدمیزاد می ریم مدرسهو زنگ ورزش داریم و  بهتر از این بلا تکلیفی است مسابقات فوتبال این دو هفته رو هم دنبال کردیم و از نتایج خوب تیم محبوب مان (استقلال ) خوشحال شدیم

/ 0 نظر / 5 بازدید