اعتراف

چند تا از بچه ها گفتند :ای ول حقش بود .راستش چند وقت پیش عمداً با مشت  محکم زده بود تو چشمم ،طوریکه تا ظهر که اومدم خونه جای انگشتاش دور چشمم قرمز مونده بود و منم ازش دق و دلی داشتم

خلاصه ظهر که مامان اومد دنبالم اول از نتیجه ۷-۱ تیممون در فوتبال(زنگ ورزش) گفتم و از این ماجرا چیزی نگفتم تا بعد از ناهار.چون با روحیه و اخلاق مامان آشنا هستم و می دونستم سرزنش می کنه و میگه کارت درست نبوداتفاقاً حدسم درست بود چون مامان گفت نباید میزدی! باید می بخشیدی!خدا هم گفته با هم مهربون باشید و به هم رحم کنید تا بهتون رحم کنم و ببخشم. مامان خیلی ناراحت شده بود ،تا جایی که گفت: نمی خوام در این مورد دیگه چیزی بشنومو منم رومو کردم به مهدی که یعنی دارم برای اون تعریف می کنم که مهدی هم گفت: بیچاره همکلاسیت. کاش نزده بودیش اینجوری بهتر بود

خدایا منو ببخش

/ 4 نظر / 5 بازدید
مامان نازدونه ها

ای وای چرا بچه رو به توبه کردن انداختیش قصاص کرده بود وقصاص در اسلام هم مجازه[چشمک]

حامد

مقصر علی آقای قصه ی ما نیس! مقصر اون معلم ورزش هست که باس شاید کتاب روانشناسی رو تو کتاب های عمومیش که شبا قبل خواب میخونه اضافه کنه! درسته اون آقازاده ای که توهین کرده باس تنبیه شه، اما نباید علی رو مجبور به این کار کنه! باس اجازه بده خود علی تصمیم بگیره که بزنه یا نه. نه اینکه اگه نزنی میخوری! تو این شرایط شاید فقط مادران باشند که بتونن تصمیم ایثارگرانه ای بگیرن نه کس دیگه ای. درعین حالین! علی جان شما مقصر نیستی. چون انتخابی نداشتی! مگر اینکه پشت گردنی رو به جان میخریدی که معلم هم اینکارو نمیکرد که بزنه! اما در عوض ایثار خودتو به اثبات میرسوندی که کار واقعا شایسته ای هست! ایثارگر باشی در زندگیت پسرم!

بهار

سلام علی آقاخیلی بامزه ای [لبخند]